Efterlevelsespension

Pensionister kan få økonomisk hjælp, hvis deres ægtefælle dør.

Efterlevelsespension er en pension, der gives til pensionister, som mister deres ægtefælle eller samlever. Pensionen bliver udbetalt i en periode på tre måneder, og det månedlige beløb svarer til det, som parret tilsammen fik i pension, før den ene part døde.

Betingelser

For at kunne få efterlevelsespension skal:

  • begge parter have modtaget social pension (førtidspension, folkepension m.m.)
  • parret skal have levet sammen i et parforhold. Om man var gift eller ugift, betyder ikke noget.

Ansøgning

Man skal ikke søge om at få efterlevelsespension. Kommunen sørger for, at man får besked om pensionen.