Skifteretten

Når en person dør, skal der tages stilling til en række formelle spørgsmål. Der skal blandt andet tages stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes.

Skifteretten er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter en afdød person skal skiftes. Valget af skifteform afhænger blandt andet af arveforholdene og de økonomiske forhold i boet.

Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet, og vil herefter rette henvendelse til en af de pårørende.