Kirkegårde

Kirkegårdskontoret

Randers Kommunes kirkegårdskontor for Nordre og Østre Kirkegårde

Nordre Kirkegård

De af Randers Kommune administrerede kirkegårde omfatter Nordre og Østre kirkegårde, der i 1934 overgik fra kirkelig myndighedsstyrelse til kommunal drift.

Østre Kirkegård

Østre kirkegård, Udbyhøjvej 1 er på ca. 7,5 ha og blev indviet i 1811. Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Vedtægter

Vedtægterne for Randers Kommunes kirkegårde er senest godkendt af Randers Byråd d. 14. juni 2018 og Ministeriet for Ligestilling og Kirke i d. 14. juni 2018 og erstatter den af Kirkeministeriet godkendte vedtægt af juni 2013.

Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. Fortegnelse over visse takster i forbindelse med gravsteder og ligbrænding. (taksterne er pristalsregulerede).

Søg gravsted

Hvis du har brug for at fremsøge og se på et kort, hvor en bekendt eller en slægtning er begravet på Nordre eller Østre Kirkegård, så følg vejledningen her på siden.

Helhedsplan

I 2015 blev nærværende helhedsplan for perioden 2015-2055 godkendt. Dermed har kirkegårdene en overordnet ramme for driften og udviklingen af kirkegårdene.