Nordre Kirkegård

De af Randers Kommune administrerede kirkegårde omfatter Nordre og Østre kirkegårde, der i 1934 overgik fra kirkelig myndighedsstyrelse til kommunal drift.

Nordre kirkegård, Nørrebrogade 94 er på ca. 11 ha og indeholder kapel og krematorium for både Nordre og Østre kirkegårde.

Denne kirkegård er anlagt i årerne 1917-19 og er ligeledes opbygget med en øst- vestgående midterakse hvor omkring den nord- og sydlige del oprindelig var hinandens spejlbillede.

På denne kirkegård findes så godt som alle begravelsesformer lige fra de traditionelle hæk-omkransede gravsteder over urnegravsteder, mindeplæner med og uden gravminder til et skovkirkegårdsafsnit.