Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. Fortegnelse over visse takster i forbindelse med gravsteder og ligbrænding. (taksterne er pristalsregulerede).

Gravkastning m.v.:  
Gravkastning, kiste 
5.898 kr.
Urnenedsættelse u/følge
   795 kr.
Urnenedsættelse m/kapelbetjent og m/følge
1.195 kr.
   
På lørdage forhøjes taksterne med 50 pct. for gravkastning af kister og med 100 pct. for urnenedsættelse.   
   
Udsmykning af grave.:  
Kistegrave 
   388 kr.
 
Ligbrænding:   
Voksne
2.973 kr.
Børn under 12 år 
1.484 kr.
Fremvisning i sidekapel
   483 kr.
Benyttelse af kapel m/kapelbetjent
   - Mandag til fredag kl. 13.00
   - Fredag efter kl.13.00 og lørdage
 
1.195 kr.
1.792 kr.
Fornyelse af urnegravsted
Fornyelse af kistegravsted
   569 kr.
   815 kr.
   
Renholdelse af urnegravsteder i 10 år:
Almindelig (ca. 1 m²)
8.313 kr.
Gravsted i litra TA+TE+TF+TG+VA+VB+ES+EC+UY+UÆ+AU+MA
3.596 kr.
 
 
Renholdelse af gravsteder inkl. hækklipning:
1 gravplads pr. år
1.149 kr.
2 gravpladser pr. år
2.167 kr.
3 gravpladser pr. år
2.995 kr.
4 gravpladser pr. år
3.625 kr.
Pr. efterfølgende gravplads pr. efterfølgende år
   574 kr.
 
Renholdelse foregår ca. 3 ugers intervaller og omfatter:
Fjernelse af gammel grandækning, beskæring af planter, der gror ind over monumentet samt fjernelse af visne blomster
 
Nordre Kirkegård:
Urnemindeplæne, éngangs takst for en fredningsperiode (10 år)
  3.596 kr.
Kistemindeplæne, éngangs takst for en fredningsperiode (20 år)
14.033 kr.
Kistemindeplæne, skovkirkegård, 1 gravplads, éngangs takst for en fredningsperiode (20 år)
 kr.
2 gravpladser, éngangs takst for en fredningsperiode (20 år) - (ikke flere tilbage)
 kr.
 
Østre Kirkegård:
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse, éngangs takst for en fredningsperiode på 10 år
  3.596 kr.
Kistegravsted, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år
14.033 kr.
Sløjfning af plade i græs/enkelsten
     401 kr.
Sløjfning alm. gravsted
     786 kr.