Dødsfald

§2
Bisættelser og begravelser, der skal foregå på de kommunale kirkegårde, skal anmeldes til kirkegårdskontoret senest 2 hverdage, før højtideligheden afholdes. Hvis der i denne forbindelse skal medvirke en præst ved en højtidelighed i kapellet, skal der træffes aftale med præsten 2 hverdage inden højtideligheden.    

Ved anmeldelse af dødsfald til kirkegårdskontoret skal der medbringes en påtegnet dødsanmeldelse fra en begravelsesmyndighed i afdødes hjemsogn. Begravelser eller kremation skal foregå senest 8 dage efter dødsdagen, denne medregnet.

Kirkegårdskontoret kan under særlige omstændigheder og med embedslægens tilladelse forlænge denne frist. Begravelse og kremering må ikke foretages, før der foreligger en påtegnet dødsanmeldelse fra begravelsesmyndigheden i afdødes hjemsogn.

§ 3
Kirkegårdskontoret yder borgerne rådgivning vedrørende begravelser, bisættelser og urnenedsæt-telser.

§4
Tidspunkter for bisættelser og begravelser fastsættes af kirkegårdskontoret.

Kapellerne kan benyttes:
Mandag – lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.30 for bisættelser, for begravelser til kl. 13.00.
Kapellerne kan benyttes, uanset hvilken kirkegård gravstedet skal være på, og uanset hvilket trossamfund man tilhører.

Urnenedsættelser kan ske på:
Mandage og onsdage fra kl. 10.00 – 14.45
Fredage fra kl. 10.00 – 11.45
Lørdage fra kl. 10.00 – 14.45 
Ved urnenedsættelser på lørdage opkræves der dobbelttakst i forhold til hverdage. 

Kapellet er lukket for afholdelse af højtideligheder på søn- og helligdage, ligesom kistebegravelser og urnenedsættelser ikke kan finde sted på Nordre og Østre Kirkegårde på de nævnte dage.

§ 5
Hensættelse af kister i kapellets kisterum kan finde sted på hverdage indenfor normal arbejdstid. Efter aftale kan der udleveres kode eller nøgle til kapellerne, så en modtagelse kan ske udenfor normal arbejdstid.

Kister til hensættelse i kapellets kisterum skal være anmeldt til kirkegårdskontoret i god tid inden ankomsten og skal ligeledes være forsynet med tydeligt navn og cpr.nr. på afdøde.

Endvidere skal navn på familie/begravelsesfirma, og oplysninger om hvor kiste eller urne skal nedsættes, være påført kisten. Kister uden disse oplysninger modtages ikke i kapellet. Kister, der hensættes lørdage, søndage eller helligdage, skal anmeldes til kirkegårdskontoret den førstkommende hverdag.

§ 6
Opbevares en kiste i kirkegårdens kølerum, uden at der foretages begravelse eller kremering på Nordre eller Østre Kirkegård, pålægges der et opbevaringsgebyr.

§ 7
Kister må kun i ganske særlige tilfælde åbnes i kapellet, og kun med tilstedeværelse af kirkegårdens personale.