Generelt

§ 1
Randers Kommune administrerer i dag Nordre og Østre Kirkegårde. Disse overgik i 1934 fra kirkelig myndighedsstyrelse til kommunal drift. Begge kirkegårde er assistens kirkegårde dvs. kirkegårde, som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Nordre Kirkegård beliggende Nørrebrogade 94 i Randers by er på ca. 11 ha og indeholder et kapel og krematorium.

Nordre Kirkegård er anlagt i årerne 1917-19 og har alle begravelsesformer lige fra de traditionelle hækomkransede gravsteder over urnegravsteder, mindeplæner med og uden gravminder til et skovkirkegårdsafsnit.

Østre Kirkegård beliggende Mellemvej 2 i Randers by er på ca. 7,5 ha og blev indviet i 1811. Nyerhvervelser af gravsteder på den østlige del af kirkegården er ikke muligt. Denne del har mere en parklignende funktion. Alle nye gravsteder på den vestlige del af Mellemvej er udelukkende mindeplader og evt. steler i græs.

Herudover renholder Randers Kommune Mosaisk Kirkegård for Mosaisk Trossamfund. Kirkegården er beliggende som en selvstændig begravelsesplads på Østre Kirkegård. Der er ikke mulighed for at blive begravet her mere.

På Nordre Kirkegård er der udlagt et afsnit til Romersk - Katolsk Menighed. Ved erhvervelse af brugsret til gravsteder i ovennævnte begravelsesafsnit samt nedsættelse heri er samme regler og takster gældende som for tilsvarende ydelser på de øvrige dele af kirkegården.

Kirkegårdene administreres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og lovbekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (lbkg. nr. 77 af 2. februar 2009 med efterfølgende ændringer) med de fravigelser, der indeholdes i denne af ministeriet godkendte kirkegårdsvedtægt.

Ønskes yderligere information vedrørende takster, vedtægter og lignende kan det ses på kirkegårdens hjemmeside: www.randerskirkegaarde.dk.