Gravsteder

§ 22
En kistegrav måler 1,25 x 2,5 meter og kisten nedsættes så dybt, at der mindst er 1 meter jord fra kistens øverste del til jordoverfladen.

Kister kan med gravstedsejerens tilladelse, og når pladsforholdene er hertil, nedsættes i et allerede benyttet kistegravsted. Alle gravpladser i et sådant gravsted fornyes for en fredningsperiode på 20 år fra tidspunktet for den seneste begravelse.

§ 23
En urnegrav måler 1,25 x 1,25 meter og urnen nedsættes altid så dybt, at der mindst er 0,5 meter fra jordens overflade til urnens øverste del. 
Urner kan med gravstedsejerens tilladelse, og når pladsforholdene er hertil, nedsættes i et allerede benyttet gravsted. Alle gravpladser i et sådant gravsted fornyes for en fredningsperiode på 10 år fra tidspunktet for den seneste begravelse.

§ 24
Alle gravsteder, med undtagelse af de anonymes mindeplæne, skal have et gravmonument inden 6 måneder efter begravelse eller urnenedsættelse er foretaget.