Kister og urner

§ 18
Al jordfæstelse foretages ud fra gældende regler for de enkelte afdelinger.

§19
Kister, der helt eller delvist er fremstillet af kunststoffer eller andet miljøskadeligt materiale, må ikke anvendes og vil af kirkegårdskontoret blive afvist til jordfæstelse. Ligeledes afgør kirkegårdskontoret, om kister er egnet til brænding. Kister, der helt eller delvis består af plastik, bly, jern eller andet ikke egnet materiale, vil blive afvist.

Der må kun anvendes miljøurner, som er fremstillet af forgængelige plantematerialer.

Såfremt der opstår tvivl om urnetypen, kan kirkegårdskontoret forlange dokumentation herfor.

§20
Flytning af urner kan tidligst finde sted 1 år efter urnen er sat ned og efter ansøgning til kirkegårdskontoret.

Stk. 1. Urner nedsat i mindeplænerne kan ikke flyttes.

§ 21
Afgørelser om flytning af urner træffes efter Kirkeministeriets vejledning om flytning af lig og urner (vejl. nr. 9 af 18.2.2008). For ovennævnte ydelser gælder de til enhver tid i takstbladet fastsatte takster.