Klage

§ 63
Kirkegårdskontoret og kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne vedtægt kan indbringes for Kirkeministeriet.

§ 64

Denne vedtægt træder i stedet for den af Kirkeministeriet godkendte vedtægt af marts 2000.

Randers Byråd d. 29. april 2013

Henning Jensen Nyhuus
Borgmester

Hans Nikolajsen
Kommunaldirektør

Godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke d. 24. juni 2013