Klage

§ 63
Kirkegårdskontoret og kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne vedtægt kan indbringes for Kirkeministeriet.

§ 64

Denne vedtægt træder i stedet for den af Kirkeministeriet godkendte vedtægt af marts 2000.

Randers Byråd d. 29. april 2013