Ordensbestemmelser

§ 61
For at opretholde fred og orden på kirkegårdene gælder ordensbestemmelser i kirkegårdsbekendtgørelsen (bkg. nr. 1238 af 22.10.2007) med de undtagelser, der indeholdes i denne af Kirkeministeriet stadfæstede vedtægt.

Endvidere henvises der til skiltningen på kirkegårdene.