Takster

§ 62
Takster fastsættes af byrådet i et takstregulativ, som udarbejdes af Randers Kommune.

Takstregulativet indeholder takster for erhvervelse og fornyelse af kiste- og urnegravsteder, gravkastning for kister og urner samt takster for kremation og benyttelse af kapel.

Ud over de ydelser, der er omtalt i takstregulativet, udfører kirkegårdskontoret arbejde på gravsteder mod betaling.

For ovennævnte ydelser beregnes takster til dækning af indkøb af materialer, arbejdsomkostninger samt administration.

Alle kirkegårdskontorets takster og ydelser skal forudbetales.